Кафедра педагогіки та психології

Літопис кафедри педагогіки розпочинається з 1956 року, коли був виданий наказ Міністерства вищої освіти СРСР від 28 серпня 1956 року «Про кафедри Харківського та Ужгородського державних університетів». Ще до її організації на факультетах, які здійснювали підготовку вчительських кадрів, окрім курсу «Педагогіка» читався й курс «Психологія». Тому згодом, у 1968 році, кафедру було реорганізовано у кафедру педагогіки та психології. У різні періоди її очолювали: кандидат педагогічних наук, доцент Н.К.Черніловська (1956–1959 рр.), заслужений учитель УРСР А.А. Гончаренко (виконуючий обов’язки у 1960–1965 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.В.Гомоннай (1966–1986 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.В.Сагарда (1987–2005 рр.), кандидат психологічних наук, доцент Е.Т. Соломка (2005 –2010 рр.), доктор педагогічних наук, професор В.І.Староста (2010-2013 рр.).

Кафедра забезпечує викладання педагогічних та психологічних дисциплін студентам всіх факультетів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та аспірантури Ужгородського національного університету, проведення педагогічної та асистентської практик, здійснення фундаментальних та прикладних досліджень з психолого-педагогічних та методичних проблем навчання та виховання.

Очолює кафедру Росул Василь Васильович – професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, заслужений професор університету.

На кафедрі педагогіки та психології працює 12 науково-педагогічних працівників: 3 професори,  6 доцентів,  2 викладачі.

Колектив кафедри підтримує тісні контакти із ВНЗ Закарпаття (Мукачівський державний університет, Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці II), Національною академією педагогічних наук України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Прикарпатським університетом ім. В.Стефаника, Керченським державним морським технологічним університетом, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Сегедським університетом, Ніредьгазьким педагогічним інститутом Угорщини та Пряшівським університетом Словаччини. Викладачі долучаються до спільної розробки актуальних проблем педагогіки та психології, до читання лекцій, участі в наукових конференціях,  обміні досвідом.

При кафедрі діє аспірантура (спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»). 

Діяльність колективу кафедри пов’язана з постійним пошуком нових форм роботи, вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки вчителів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, педагогічні читання, видаються збірники наукових праць: «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота»;  «Педагогічні інновації у фаховій освіті». 

Знаком «Відмінник освіти України» нагороджені проф. В.В.Росул, проф. В.І. Староста, доц. М.І. Кляп,  доц. М.І. Кухта, доц. В.В. Туряниця; знаком «Петро Могила» – проф. В.І. Староста. 

Відповідальний за інформацію: Росул Василь Васильович – професор, кандидат педагогічних наук
Дата оновлення сторінки: 05.08.2015