Відділ сприяння працевлаштуванню


Наша сторінка є інформаційно-довідниковою і призначена для ознайомлення всіх зацікавлених осіб, в першу чергу випускників і студентів нашого навчального закладу, з відомостями про наявність ваканцій на підприємствах м. Ужгород, Закарпатської області та регіонів України з метою подальшого вибору першого робочого місця за отриманням напряму підготовки.

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету створений 6 грудня 2014 року. У своїй роботі відділ керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом університету, рішенням Вченої ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва університету.

Основною метою діяльності відділу є створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між університетом, випускниками та студентами, вирішення проблем працевлаштування випускників та студентів, проходження переддипломної, навчальної практики та стажування у базових та провідних установах міста Ужгорода, Закарпатської області та регіонів України і зарубіжжя.

Працівники відділу налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників університету.

У відділі проводять активну роботу по залученню випускників до участі в загальноуніверситетських заходах, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, ярмарок кар'єри, лекцій, з метою підвищення загальноосвітнього рівня.

Відділ прогнозує перспективи працевлаштування молодих спеціалістів на майбутнє, у зв'язку із нестабільною ситуацією, яка склалась у цей час в державі та на ринку праці, зокрема у сфері діяльності підприємств та організацій та наявності у них вільних робочих місць. Сподіваємось хоча б частково вирішити проблеми працевлаштування серед студентів та випускників. Переконані, що наша співпраця у розв'язанні проблеми визначення фаху, працевлаштування і подальшої кар'єри молоді буде важливою передумовою стабільного економічного розвитку держави.