К 61.051.08 (Стоматологічний і медичний факультети)

Спеціалізована вчена рада К 61.051.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.03 – «Хірургія» та 14.01.22 – «Стоматологія» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відкрита згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 року №747.

 14.01.03 – «Хірургія»

14.01.22 – «Стоматологія»

Згідно додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 року затверджено склад спеціалізованої вченої ради К 61.051.08 при ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:

Голова спеціалізованої вченої ради:

КОСТЕНКО Євген Якович, д.мед.н., доцент, декан стоматологічного факультету, професор кафедри ортопедичної стоматології МОН України, спеціальність 14.01.22 – «Стоматологія».

Заступник голови ради:

БОЛДІЖАР Патріція Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб МОН України, спеціальність 14.01.03 – «Хірургія».

Секретар ради:

КЛІТИНСЬКА Оксана Василівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку МОН України спеціальність 14.01.22 «Стоматологія».

Члени ради:

АВЕТИКОВ Давид Соломонович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

БОЛДІЖАР Олександр Олександрович, д.мед.н., професор кафедри хірургічних хвороб, декан медичного факультету МОН України, спеціальність 14.01.03;

ГОРИЦЬКИЙ Віктор Матвійович, д.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої та онкостоматології, МОН України, спеціальність 14.01.22;

ЗАПОРОЖАН Степан Йосипович, д.мед.н., професор кафедри хірургічних хвороб,  проректор з педагогічної та лікувальної роботи МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

КАЗАКОВА Римма Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої стоматології МОН України, спеціальність 14.01.22;

КОРСАК В’ячеслав Васильович, д.мед.н., професор кафедри хірургічних хвороб МОН України, спеціальність 14.01.22;

НАГІРНИЙ Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

ПОТАПЧУК Анатолій Мефодійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом ортопедичної та терапевтичної стоматології МОН України, спеціальність 14.01.22;

ПИПТЮК Олександр Володимирович, д.мед.н.,професор кафедри хірургії МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

СТУПНИЦЬКИЙ Ростислав Миколайович, д.мед.н., професор, кафедри стоматології МОЗ України, спеціальність 14.01.22;

РУСИН Андрій Васильович завідувач кафедри онкології, реаніматології і радіаційної медицини МОН України, спеціальність 14.01.03;

РУСИН Василь Іванович, д.мед.н.,професор кафедри хірургічних хвороб МОН України, спеціальність 14.01.03;

ЧОБЕЙ Степан Михайлович д.мед.н., професор кафедри хірургічних хвороб МОН України, спеціальність 14.01.03;

ЧУКЛІН Сергій Миколайович д.мед.н., професор кафедри хірургічних хвороб МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

ФІЛІП Степан Степанович д.мед.н, професор кафедри загальної хірургії МОН України, спеціальність 14.01.03.

Відповідальний за інформацію: Костенко Євген Якович
Дата оновлення: 26.09.2016