Редакційно-видавничий відділ

Відділ забезпечує підготовку до друку (додрукарський супровід) відповідно до рішень Вченої ради та Редакційно-видавничої ради університету наукових, навчальних, навчально-методичних та довідкових видань, а саме:

  • літературне редагування текстів;
  • коректорську вичитку і правку текстів;
  • технічну редакцію і комп’ютерну верстку видань;
  • розроблення дизайну обкладинок для навчальних видань;
  • виготовлення оригінал-макетів.

 

 У відділі працюють: Л.І. Середа, О.І. Гурчумелія, Т.М. Алексєєва, М.І. Іванова, В.М. Бродич.

 

 

Відповідальний за інформацію: Бродич Андріана Іванівна