Юридичний відділ

Юридичний відділ є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», який підпорядковується безпосередньо ректору.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України,  інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Юридичним відділом в університеті забезпечується:

  • дотримання встановленого порядку підготовки та візування прийнятих актів правового характеру по університету (наказів, розпоряджень, положень тощо);
  • організація і ведення претензійної та позовної роботи;
  • представлення за дорученням ректора інтересів університету в господарських судах, судах загальної юрисдикції усіх рівнів та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
  • підготовка та укладення договорів, організація та проведення конкурсних торгів (тендерних процедур), організація орендних правовідносин;
  • здійснення аналізу матеріалів, що надходять від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в установі, підготовка правових висновків за фактами виявлених порушень;
  • надання роз'яснення застосування законодавства, консультації з правових питань, що належать до компетенції університету, а також за дорученням ректора розгляд звернень громадян, звернень та запитів підприємств, установ та організацій;
  • здійснення заходів, спрямованих на підвищення правових знань працівників університету;
  • організація i проводення систематичної роботи, пов'язаної iз  пiдвищенням рiвня правових  знань  працiвникiв УжНУ,  iнформування про законодавство, роз'яснення iснуючої практики його застосування.

 Положення про юридичний відділ ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію: Тимчак Василь Васильович
Дата оновлення інформації: 07.04.2016