Відділ гуманітарно-виховної роботи

Відділ гуманітарно-виховної роботи ДВНЗ «УжНУ» є структурним підрозділом, який безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДВНЗ «УжНУ», Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «УжНУ», Положенням про відділ гуманітарно-виховної роботи ДВНЗ «УжНУ», а також наказами та розпорядженнями Ректора.

Відділ працює за комплексним річним планом організації виховної роботи зі студентами в університеті. Координує діяльність структурних підрозділів, органів студентського самоврядування університету та співпрацює з громадськими організаціями з питань національно-громадянського виховання студентської молоді.

Напрями діяльності відділу в цілому охоплюють сфери національно-патріотичного, морального, правового, трудового, професійного, художньо-естетичного, морально-етичного, екологічного, фізичного виховання та формування здорового способу життя.

Функції відділу:

 • всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської молоді, виховання в неї почуття  громадянської свідомості та патріотизму;
 • розробка плану організації виховної роботи зі студентами та впровадження його у виховний процес університету;
 • забезпечення виконання нормативних актів, наказів та розпоряджень, інструктивних листів з питань виховної роботи;
 • координація діяльності структурних підрозділів, студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями з питань виховної роботи;
 • надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам, заступникам деканів з виховної роботи, органам студентського самоврядування  в організації та проведенні виховних заходів;
 • розробка рекомендацій наставникам з виховної роботи щодо підвищення та вдосконалення виховного процесу в університеті;
 • погодження та представлення до затвердження проректору з науково-педагогічної роботи, планів структурних підрозділів університету з виховної роботи;
 • сприяння залученню широкого кола студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування;
 • сприяння ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
 • проведення систематичного аналізу стану виховного процесу у структурних підрозділах університету (не менше 2-х разів на рік);
 • сприяння організації змістовного відпочинку студентів у вільний від навчання час;
 • забезпечення умов для самовиховання та самоутвердження студентів, реалізації їх талантів та здібностей шляхом участі у роботі творчих об’єднань за інтересами. Підготовка пропозицій щодо створення в університеті клубів, гуртків за інтересами, спортивних секцій, та сприяння їх діяльності;
 • сприяння висвітленню в засобах масової інформації заходів з формування моральних та духовних цінностей, патріотичного виховання, здорового способу життя, що здійснюється структурними підрозділами, органами студентського самоврядування.

Відділ спільно зі студентським активом є організатором наймасштабніших загальноуніверситетських масових заходів, зокрема: відзначення Дня знань, річниці УжНУ, Міжнародного дня студента, проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг», екологічних рейдів, спортивних свят, Дня здоров'я, мистецького конкурсу художньої самодіяльності «Студентська весна», «Студентська осінь» тощо.

Головною метою роботи гуманітарно-виховного відділу є створення умов і всебічне сприяння формуванню та вихованню високоосвіченої, професійно грамотної, гармонійно розвиненої, національно свідомої та соціально активної особистості, яка здатна брати активну участь у процесі державотворення і становлення України як держави європейського зразка.

Більш детальна інфформація про спорт та дозвілля в університеті.

Положення про відділ гуманітарно-виховної роботи ДВНЗ УжНУ".

 
 

Відповідальний за інформацію: Яцьків Марія Юріївна
Дата оновлення сторінки: 06.04.2016