Планово-фінансовий відділ

Планово-фінансовий відділ  структурний підрозділ, що створений для  організації  планування  та здійснення фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  по основній програмній діяльності  «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення  діяльності їх баз практики»   у відповідності з вимогами та керівними засадами чинного законодавства України.

   Завдання планово-фінансового відділу: 

  • Планування  та  організація  фінансування   основної  діяльності університету «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення  діяльності їх баз практики».
  • Складання  перспективного   проекту кошторису,  щорічного  кошторису доходів та видатків,  розрахунків до кошторису по КПКВ 2201160.
  •  Подання та затвердження у Міністерстві освіти і науки України    кошторису та  штатного розпису  на відповідний   календарний рік.
  • Складання та подання в  Міністерство освіти і науки України   бюджетної пропозиції  по КПКВ 2201160,   розрахунків  щодо стипендіального фонду за результатами семестрового контролю,  розрахунків щодо потреби в коштах на оплату комунальних послуг   та енергоносіїв .
  • Розробка та затвердження розрахунків,  калькуляцій  вартості    освітніх та інших платних послуг,  що надаються  Університетом по програмній діяльності  «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення  діяльності їх баз практики».   
  • Складання   та подання  у відповідні відомства та організації  певної статистичної  звітності.
  • Представлення інтересів Університету по всіх фінансово–економічних питаннях даної програмної діяльності.
  • Аналіз фінансово–господарської діяльності  Університету за даними бухгалтерської  та  статистичної звітності.

 Положення про планово-фінансовий відділ ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальний за інформацію: Чурей Марія Павлівна
Дата оновлення: 21.05.2016