Кафедра фізіології та патофізіології

Історична довідка

 Кафедра заснована в 1946 році. Організатором та першим її завідувачем був доцент Мерщиков О.Г. З 1954 по 1969 роки кафедру патологічної фізіології та фармакології очолювали проф. Голіцинська Н.І. та доц. Налегацька А.В. У 1969 році була створена кафедра нормальної та патологічної фізіології, яку з 1969 по 1998 роки позмінно очолювали доцент Обливач А.В. та доцент Ясенчак С.А. З 1998 по 2015 роки  кафедрою керував проф. Фекета В.П. В даний час завідувачем кафедри є кандидат медичних наук, доцент Савка Юліанна Михайлівна. На кафедрі працюють 2 професори, 6 доцентів,  4 асистенти.

Перелік фундаментальних дисциплін та спец. курсів

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін «Фізіологія» та «Патофізіологія» на 2-му та 3-му курсах медичного та стоматологічного факультетів, «Основи фізіології» у студентів 3-го курсу фізичного факультету, «Фізіологія людини» на 1-му та 2-му курсах факультету здоров’я людини.

Наукові досягнення кафедри

Кафедра розробляє декілька наукових тем, пов’язаних із розкриттям фізіологічних механізмів адаптації людини до різних видів навантажень. Основні наукові інтереси кафедри:

  • дослідження адаптаційних механізмів організму до навантажень за допомогою оцінки варіабельності серцевого ритму, інструментальних та анкетних методів оцінки психічної діяльності;
  • дослідження психофізіологічних механізмів готовності до школи та адаптацї до навчальних навантажень дітей з різним ступенем володіння мовою навчання (українська, угорська);
  • оцінка можливостей корекції функціонального стану організму за допомогою біологічного зворотнього зв’язку;
  • клініко-фізіологічне обгрунтування класифікації центральної гемодинаміки за типами саморегуляції кровообігу;
  • дослідження бальнеотерапевтичних впливів на організм людини;
  • оцінка ефективності гештальт- та системно-феноменологічного підходів до корекції психоемоційного стану.

Викладачі кафедри приймають активну участь у національних та міжнародних конференціях, друкують публікації у науковій періодиці та виступають на телебаченні з популяризацією сучасних наукових знань, здорового способу життя. 

 

Відповідальна за інформацію: Савка Ю.М.
Дата оновлення сторінки: 17.06.2017