Кафедра кібернетики і прикладної математики

Кафедра кібернетики і прикладної математики була створена у вересні 1968 року (до серпня 1976 року – кафедра теоретичної кібернетики і математичної логіки).

За час існування кафедри завідувачами були: доц. Василенко Ю.А. (1968–1973 рр.), доц. Галасі А.А.(1973–1978 рр.), проф. Айзенберг Н.Н. (1978–1984 рр.), проф. Головач Й.І. (1984–1998 рр.), доц. Маляр М.М. (1998-2013).

У різні роки на кафедрі працювали: проф. Айзенберг Н.Н., проф. Айзенберг І.Н., доц.   Вітенько І.В., доц. Василенко Ю. А., доц. Трофимлюк О.Т.,доц. Герго Е.Й, доц. Червак Н.К., доц. Буледза А.В., доц. Галасі А.А., доц. Гаврилова Л.М., доц. Дроботенко В.С.,  доц. Кіраль Б.Л., доц. Пагіря М.М., ст. викл. Смочкова Т.М.,  ст. викл. Варга С.С., ст. викл. Яковенко В.Ф., , а також науковими співробітниками: д.т.н., проф. Ващук Ф.Г., доц. Баранник В.Ф., доц. Гончарова С.Ф., доц. Лавер О.Г., доц. Ливдар В.О., к.ф.-м.н. Орос В.М., к.т.н. Семирот М.С., доц. Сисуєв Е.В., к.ф.-м.н. Худяков Г.Ф., к.ф.-м.н. Циткін О.І., Авраменко М.Б., Бутаков В.Д., Косей І.П., Добош М.В., Крижановська І.В., Оніпчук С.В., Харбаш Я.Г., Роботишин В.І. та інші.

За час свого існування кафедра кібернетики і прикладної математики підтримувала зв'язки з такими науковими установами: Інститут кібернетики НАН України (м. Київ), Інститут космічних досліджень (м. Москва), НПО «Астрофізика» (м. Москва), Державний науково-дослідний обчислювальний центр Держплану УРСР (м. Київ), Фізико-механічний інститут АН УРСР (м. Львів), ОЦ АН СРСР (м. Москва), Інститут газу АН УРСР (м. Київ), Інститут проблем машинобудування АН УРСР (м. Харків), Інститут математики НАН України (м. Київ), Інститут радіоелектроніки (м. Харків), Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут космічних досліджень (м. Київ), ДНДІІ (м. Львів), Національний університет “Львівська політехніка”.

Гостями кафедри були відомі вчені: акад. АН СРСР Журавльов Ю.І., акад. АН СРСР Рвачов В.Л.,  акад. НАН України Летічевський А.С., чл.-кор. АН СРСР Стоян Ю.Г., член-кор. НАН України Грицик В.В., д.т.н. Канєвец Г.Е., д.т.н. Поспєлов Д.А., д.т.н. Раков М.А.

Кількість співробітників:

На кафедрі працює 17 осіб, з них: 2 доктори технічних наук, 3 кандидати фізико-математичних наук, 5 кандидатів технічних наук, 2 кандидати економічних наук.

Відповідальний за інформацію: Гече Федір Елемирович
Дата оновлення сторінки: 06.06.2017р.