Кафедра міжнародних економічних відносин

Історія кафедри міжнародних економічних відносин – це, по суті, історія факультету міжнародних  відносин, який було створено у 1998 році як філіюІнституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка. ЇЇ засновником був перший деканові факультету, кандидат юридичних наук, доцент, почесний магістр ІМВ КНУ ім. Т.Г.Шевченка, радник Верховної Ради України  Вайнагій Іван Іванович і вона носила назву кафедра міжнародних економічних відносин та міжнародного права. З 2003р. кафедру МЕВ та МП перейменували на кафедру міжнародних економічних відносин, яку очолив доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений економіст України, професор Лендєл Михайло Андрійович. В 2013 році до кафедри МЕВ приєдналась кафедра європейської інтеграції та економіки, яку з 2004 року очолював кандидат економічних наук, доцент Шинкар Віктор Андрійович.

Сьогодні очолює кафедру доктор економічних наук, Заслужений працівник вищої освіти України, старший науковий співробітник, професор Приходько Володимир Панасович.

Кафедра МЕВ є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та  “магістр” спеціальності “Міжнародні економічні відносини”. Навчальний процес на кафедрі забезпечує високопрофесійний викладацький склад, а саме 3 професори, 10 доцентів, 1 старший викладач та 3 викладачі. До проведення занять зі спеціальних курсів залучаються також висококваліфіковані фахівці-практики.

Кафедра міжнародних економічних відносин досліджує комплексну тему «Україна в системі європейської економічної та політичної інтеграції». На кафедрі активно ведеться керівництво науковими роботами аспірантів та здобувачів.

На кафедрі панує творча, дружня та професійна атмосфера, що допомагає передати всі здобуті знання і навики викладачів кожному студенту-міжнароднику.

Перспективи розвитку кафедри:
  • викладачам Цалан М.І. та Сідаку С.В. захистити наступного року кандидатські дисертації;
  • видати у 2015 році колективну монографію на тему: «Україна в системі європейської економічної та  політичної інтеграції».

Відповідальний за інформацію: Приходько Володимир Панасович
Дата оновлення сторінки: 21.06.2017