Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов була заснована в 1945 році і за цей час пройшла складний шлях становлення й розвитку. До вересня 1974 року вона мала статус загально-університетського навчально-методичного підрозділу. На різних етапах становлення і розвитку ка­федри її очолювали В.І.Сулінчак, Г.Ю.Іванова, О.М.Рот, Л.А.Владимир, Й.Й.Шрамл, Б.М.Гавришків, С.С.Бобинець, М.І.Зимомря, М.М.Полюжин, І.І.Чолос, М.П.Фабіан.

З 2007 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Бартош Олена Павлівна. Кафедра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) на немовних гуманітарних та природничих факультетах університету.

У рамках співпраці кафед­ра іноземних мов має тісні й плідні зв’язки із зарубіжними університетами. У 2016-2017 роках 7 викладачів кафедри пройшли стажування за програмами «British Council Ukraine − IATEFL Ukraine» та в інших закордонних начальних закладах. 11 викладачів кафедри підтвердили високий рівень володіння англійською мовою та отримали сертифікати British Council: Aptis.

На кафедрі іноземних мов працює 22 науково-педагогічні працівники: 8 кандидатів наук, 14 старших викладачів та викладачів.

Викладацький склад кафедри активно й плідно працює над написанням і виданням навчально-методичних посібників, тестових завдань, методичних розробок тощо. Викладачі кафедри щороку беруть участь у міжнародних, вузівських та все­українських наукових конференціях, роботі семінарів з лінгвістики й методики викладання іноземних мов.

За 2007-2016 роки:

-     захищено 6 кандидатських дисертацій

-     кількість виступів на щорічний науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» − 212

-     кількість виступів на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях − 113

-     кількість опублікованих монографій − 6

-     кількість опублікованих навчально-методичних посібників − 16

-     кількість опублікованих словників − 3

-     кількість опублікованих наукових статей − 314

-     кількість опублікованих методичних рекомендацій − 16

-     кількість опублікованих навчально-методичних комплексів − 113

 

Правила прийому, предмети ЗНО, терміни вступної кампанії: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/do-uvagi-vipusknikiv-shkil---abituriyentiv-2018-roku.htm

Відповідальний за інформацію: Бартош Олена Павлівна
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017