Кафедра фізичної реабілітації

Історична довідка про кафедру

Кафедра сформована у 2002 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент Товт Валерій Адальбертович. У 2003-2004 р.р. спеціальність «фізична реабілітація» акредитована Державною комісією України з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 7 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». У 2011 р. цю спеціальність було акредитовано з наданням права продовжувати освітню діяльність на наступні 10 років за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (акредитація за IV рівнем, термін дії ліцензії до 1 липня 2021 р.). У 2005 р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри був обраний кандидат медичних наук, доцент Філак Фелікс Георгійович. У 2012 році завідувачем кафедрою обрано кандидата медичних наук, доцента Дуло Олену Анатоліївну. З 5 травня 2016 року завідувачем кафедри є доктор біологічних наук, професор Фабрі Золтан Йожефович. На кафедрі працює 1 професор, доктор наук, 4 доценти та 4 кандидати наук, 2 старших викладача. Кафедра є випусковою і відповідальною за наукову роботу та підготовку студентів з реабілітаційних технологій відповідно до державних стандартів. Також кафедра фізичної реабілітації забезпечує викладання дисциплін для спеціальності 016 «спеціальна освіта», спеціалізація «олігофренопедагогіка, логопедія». Згідно з укладеними договорами, студенти мають можливість проходити практики в медичних та лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах Закарпатської області, логопедичних пунктах, спеціальних школах, підвищувати свій професійний рівень під наглядом викладачів кафедри. Кафедра працює над поповненням наукової лабораторії найновішим обладнанням для визначення стану здоров’я і працездатності осіб різних вікових груп, спортсменів, а також хворих. Розробляє рекомендації та комплексні реабілітаційні програми для різних груп населення з метою відновлення стану здоров’я та рівня фізичної працездатності. Окремим новим напрямом дослідження є розробка методик нетрадиційного оздоровлення організму з використанням моржування та вуглеходіння. Кафедра бере участь у клінічних дослідженнях фізіотерапевтичного апарату ПІППС-1 ТУ у 26.6-33396947 згідно угоди про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією інвалідів України "Об’єднана" (ВГОІУ) і   Ужгородським національним університетомза № 7/1 від 24 лютого 2016 р., який вводить організм у стан гіпобіозу, що дозволяє спостерігати у пацієнтів антистресорні реакції, що в свою чергу підвищує адаптаційні потенціали організму людини (науковий керівник доц. Дикий Б.В.).

При кафедрі працює студентський науковий гурток. За підсумками науково-дослідницької роботи студенти готують виступи на підсумкову наукову конференцію, виступають зокрема й за межами Ужгорода.

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано близько 150 наукових праць та понад 50 навчально-методичних видань, 3 інформаційних листа про нововведення в охороні здоров'я, 3 навчальних посібника, рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів, – з гімнастики, гігієни в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації, а також з масажу та нетрадиційного масажу. Значним досягненням науковців кафедри є 2 колективні патенти на винахід ("Спосіб комплексного лікування хронічного некалькульозного холециститу" та "Спосіб комплексного лікування дисфункціональних розладів біліарного тракту") і 2 патенти на корисну модель ("Спосіб діагностики стану хребта при порушеннях постави" і "Пристрій для діагностики стану хребта при порушеннях постави"). 

Відповідальний за інформацію: Дуло Олена Анатоліївна
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017