Кафедра туристичної інфраструктури та сервісу

 Кафедра туристичної інфраструктури та сервісу (ТІС) – створена у 2013 р.  як структурна одиниця факультету туризму та міжнародних комунікацій. Кафедра туриcтичної інфраструктури та сервісу розпочала своє функціонування з 2005 р. у складі географічного факультету Ужгородського національного університету як кафедра туризму під керівництвом кандидата економічних наук Мацоли Василя Івановича. У 2006 р. кафедру очолив доктор філософських наук Шандор Федір Федорович.  У 2013 р. відповідно до наказу №138/01-03 від 17. 04. 2013р. на базі кафедри туризму УжНУ та її колективу  була створена кафедра ТІС. З 2016 р. завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Корсак Роман Володимирович, має 66 публікацій з них 52 наукового характеру та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 41 публікація у фахових виданнях, 21 публікація у науко-метричних виданнях,5 монографій.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності кафедри туристичної інфраструктури та сервісу є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та розробка нових туристично-рекреаційних продуктів Карпатського регіону.

У сучасних умовах, враховуючи реформування системи освіти і приєднання України до Болонського процесу, відбувається її істотне вдосконалення. Велика увага приділяється навчальним, виробничим, педагогічним та переддипломним практикам як важливій складовій навчального процесу за найвищим рівнем акредитації. Важливе значення при підготовці фахівців туристської галузі має поєднання теорії і практики: наші студенти беруть постійну участь в моніторингу туристично-рекреаційної галузі Закарпаття. Реалізація цього принципу сприяє покращенню якості підготовки фахівців. Базами навчальних практик студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори та турагенції Закарпаття, а також підписано договори з туристичними організаціями Європи.

За час існування кафедри викладачами підготовлено і видано 9 туристично-інформаційних посібників, проведено міжнародний семінар та взято участь у великій кількості міжнародних конференцій. Силами кафедри було успішно реалізовано 3 міжнародні проекти Проект «Народні ремесла Закарпаття»: фонд Євразія, «Сприяння поширення ідеї євроінтеграції в Закарпатській області»: фонд Відродження, «Відкриття туристично-інформаційних центрів в м. Ужгород» - фонд ІnterRegio–Європейський Союз. 

Туризм – один з видів активного відпочинку та спорту. Кожного року викладачі кафедри беруть участь в університетських спартакіадах займаючи призові місця. Студенти факультету разом з викладачами кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях з американського футболу та регбі.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях: країни Західної Європи, Північної Африки, континент Австралія, Північної та Південної Америки, Центральної Європи, Австралії.

Сьогодні на кафедрі працюють два доктори наук: завідувача кафедри, доктор історичних наук, професор Корсак Роман Володимирович та доктор філософських наук, професор Шандор Федір Федорович; шість кандидатів наук: кандидат філософських наук Світлинець Ольга Володимирівна, кандидати економічних наук: Годя Іван Михайлович, Кіш Галина Вікторівна, Левкулич Вікторія Вікторівна та Сіра Евеліна Олександрівна; кандидат психологічних наук Балецька Людмила Миколаївна; два старших викладача: Кілару Тудор Георгійович та Коваль Олександр Дмитрович та Носа Богдана Михайлівна.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

  • 6.241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОР «бакалавр»;   
  • 6.242 «Туризм» за ОР «бакалавр»;  
  • 8.242 «Туризмознавство» за  ОС «магістр

 

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017