Кафедра туризму

Історія  утворення кафедри туризму  розпочалась у складі географічного факультету УжНУ в 2005 році під керівництвом знаного фахівця в туризмі Закарпаття Мацоли В.І., канд. екон. наук. У 2006 році кафедру очолив відомий краєзнавець, д. філос. н. Шандор Ф.Ф. В 2008 році в ЗакДУ відкрито спеціальність «Туризм» і створено випускову кафедру туризму, яку очолила к. геогр. н. Габчак Н.Ф. В результаті приєднання ЗакДУ до УжНУ в квітні 2013 року кафедра туризму продовжила своє функціонування в оновленому професорсько-викладацькому складі, зорієнтована на забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

 • 6.241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОР «бакалавр»;   
 • 6.242 «Туризм» за ОР «бакалавр»;  
 • 8.242 «Туризмознавство» за  ОС «магістр».

Сьогодні колектив науково-педагогічних працівників кафедри складається з 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи та 4 особи – за сумісництвом. Серед них:  професор Король І.Ф., доценти  Габчак Н.Ф., Мельник А.В., Кочан В.М., Пригара О.В., Чир Н.В., Кашка М.Ю., магістр з туризму Гембік К.О., магістр з країнознавства Кривенкова Р.Ю., провідний спеціаліст Іваниця С.М. та лаборант кафедри Ханзерук М.В.. Фахівці кафедри широко залучені до виконання різних державних програм з розвитку туризму в Карпатському регіоні та Україні. Доценти Габчак Н.Ф.  та Мельник А.В. є членами Вченої ради УжНУ. Кожен із них вносить свій особистий вагомий вклад в розвиток туристичної освіти краю.

Науково-дослідна робота викладацького складу кафедри туризму здійснюється в межах кафедральної наукової теми:«Карпатський єврорегіон як інструмент транскордонної діяльності в галузі туризму», код теми: КПКВ 2201020 – «Регіональний туристичний кластер як основа розвитку туризму на транскордонних територіях», затвердженої рішенням вченої ради факультету туризму та міжнародних комунікацій «27» травня 2015р. протокол № 8 Науковий керівник комплексної теми – Габчак Н.Ф., зав. кафедри туризму, доцент, кандидат географічних наук. Термін виконання: 3 роки (з 10.06.2015 по 10.06.2018рр.).  

Наукове дослідження проводиться за такими напрямками:

 1. доц. Габчак Н.Ф. «Сучасний стан проблеми та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні»

 2. проф. Король І.Ф. «Особливості та можливості використання історико-культурної спадщини території Західної України»

 3. доц. Мельник А.В. «Географічні туристично-інформаційні системи Закарпатської області: концептуальні засади та практичне впровадження»

 4. доц. Чир Н.В. «Підвищення ролі агроосель у формуванні туристичної привабливості Закарпаття»

 5. доц. Кашка М.Ю. «Вплив культурних традицій національних меншин на розвиток туризму»

 6. доц. Кочан В.М. «Спортивно-оздоровчий туризм як соціокультурний феномен у формуванні середовища для розвитку особистісного інтересу людини»

 7. доц. Пригара О.В. «Дослідження природних рекреаційних ресурсів Закарпатської області з метою розвитку туризму»

 8. доц. Пеняк П.С. «Археологічні пам’ятки Закарпаття – важлива складова історико-культурних рекреаційних ресурсів регіону»

 9. викл Кривенкова Р.Ю. «Державне та регіональне управління туризмом у Карпатському єврорегіоні»

 Доробок викладачів кафедри відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Чимало зроблено для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів та спецкурсів як нормативної, так і варіативної складової.

  Випускова кафедра туризму забезпечує якісне та професійне навчання за ОС «магістр». Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників.

  Важливою складовою навчального плану студентів є навчальна практика. Під час практик студенти опановують навички організації різних видів туристських продуктів, ознайомлюються зі специфікою діяльності туристичних фірм, пізнають туристичну діяльність зсередини. Базами навчальних практик студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори та турагенції не тільки Закарпаття, а й таких країн як  Туреччина, Німеччина, Швейцарія, Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія, Австрія, США. З 2017 року наші студенти проходять практику на базі готельної мережі ALEXANDRA COMPLEX в Словацькій Республіці, а також в гірськолижному курорті Ясна В Словацьких Татрах. Таких практик не мають студенти-туризмознавці жодного Західного вузу України.

 

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017