Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

 Як структурний підрозділ Ужгородського національного університету кафедра конституційного права та порівняльного правознавства створена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України у 2001 році. Функціонує кафедра на основі Конституції України, Законів України, Статуту університету та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

На підставі зазначених документів, кафедра забезпечує підготовку студентів, аспірантів, докторантів юридичного, а також усіх інших факультетів та відділень університету з дисциплін: «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Римське право», «Муніципальне право», «Земельне право України», інші курси та спецкурси. Кафедра однією з перших в Україні розробила власну концепцію та принципи викладання дисциплін: «Конституційно-процесуальне право», «Права людини», «Конституційно-правове регулювання земельних відносин: Європейський досвід та Україна», «Порівняльне правознавство», «Право Європейського союзу», «Конституційна нормотворчість». 

Робота кафедри базується на річних планах, які складаються з наступних розділів: організаційна робота, навчально-методична робота, науково-дослідна робота, виховна робота. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні підручники, посібники,  курси лекцій та методичні матеріали.

Відповідальний за інформацію: Бисага Юрій Михайлович,
доктор юридичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 29.10.2013