Кафедра журналістики

Офіційний сайт відділення журналістики УжНУ

Відділення журналістики було відкрито в Ужгородському державному університеті 1997 року, а ще через два роки створено кафедру, яка вже підготувала кількасот фахівців-журналістів й активно працює над комплексною науковою темою «Становлення української національної преси: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації», досліджує історію, стан та перспективи медіа Закарпаття в європейському інформаційно-комунікаційному просторі.

У межах вказаної науково-дослідної проблеми члени кафедри розробляють такі напрямки, як преса Закарпаття ХХ – ХХІ ст.; функціонування регіональних засобів масової інформації; теоретико-практичні новації розвитку сучасної української преси; зумовленість функціонування преси політико-економічними умовами; специфіка української журналістики, орієнтованої на дитячу аудиторію; основні тенденції розвитку мови сучасних українських мас-медіа; теоретичні та практичні засади професійного мовлення тележурналіста; Інтернет як середовище масової комунікації (мовний аспект); особливості застосування цифрових інформаційних технологій у журналістському процесі; дизайн друкованих ЗМІ та ін.

Із січня 1999 р. на базі відділення журналістики видається обласна студентська газета «Погляд» (гол. редактор – доцент кафедри журналістики В.Ю. Тарасюк), при редакції якої діє навчально-творча лабораторія, де студенти на практиці використовують знання з різних дисциплін.

2005 року кафедра журналістики стала учасником Проекту Європейського союзу/TACIS ВВС "Розвиток медіанавичок – Україна", у рамках якого майже всі викладачі пройшли стажування у Тресті Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Коштом Проекту було дообладнано Телерадіоцентр УжНУ (завідувач – викладач кафедри журналістики В. В. Ковач), що функціонує при кафедрі журналістики, забезпечуючи якісну фахову освіту студентів у галузі електронних ЗМІ – телебачення та радіо. На його базі студенти у межах навчального процесу та виробничої практики мають змогу виготовляти радіо- та телепередачі, пробуючи себе як редакторів, режисерів, дикторів, операторів, режисерів монтажу тощо. Розпочали процес облаштування Телерадіоцентру того ж року за кошти Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Творчий потенціал викладачів кафедри втілився в значну кількість наукових праць, серед яких монографія «Августин Волошин – публіцист» (В.Тарасюк), «Творчість Івана Сільвая» (Ю.Бідзіля), навчально-методичні посібники: «Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.» (з грифом МОНУ, Ю.Бідзіля), «Неологізми в мові сучасних мас-медіа», «Мова сучасних українських мас-медіа» (Г.Шаповалова), «Структура часопису: курс лекцій О.Бочковського» (Г.Шаповалова, Ю.Бідзіля, В.Завадяк), «Основи журналістики» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Реклама у ЗМІ» (Ю.Бідзіля, В.Тарасюк), «Гостримо перо: основи журналістикознавчих розвідок» (Г.Шаповалова, Я.Шебештян), «Магістратура з журналістики» (В.Путрашик, Г.Шаповалова, В.Шаркань, Я.Шебештян, Г.Шумицька). Майже всі члени кафедри були залучені до укладання лексикографічної праці «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» (виданий за кошти Посольства США в Україні 2007 року). 2012 року завдяки фінансуванню шведського медіаінституту FOJO вийшла друком «Книга ідей для викладачів журналістики» – результат партнерства шведського та українських вишів, у підготовці якої взяли участь Ю.Бідзіля, І.Бабущак, Г.Шаповалова, Г.Шумицька.

2007 року силами кафедри проведено другу міжнародну наукову конференцію «Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та європейський досвід», присвячену історії, теорії й практиці журналістської праці. Її матеріали вийшли друком у спеціальному 17-му випуску «Наукового вісника Ужгородського університету».

Підвищення кваліфікації (науково-методичного рівня і педагогічної майстерності) викладацького складу кафедри журналістики Ужгородського національного університету провадиться через стажування. Так, протягом 2003–2008 рр. усі члени кафедри стажувалися у провідних вишах України (Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка) та за межами держави: у США (за програмою ім. Фулбрайта), Швеції (у містах Кальмар та Стокгольм), Великобританії (Бі-Бі-Сі). Відповідно до угоди між представниками Всесвітнього тресту Бі-Бі-Сі в Україні та Ужгородським національним університетом викладачі кафедри журналістики УжНУ взяли участь у тренінгах та семінарах (проходили у Києві, Сімферополі, Ужгороді, Ліллі (Франція), Лондоні (Великобританія) з упровадження новітніх технологій і методів викладання журналістських дисциплін. Тренінги та семінари проводили працівники Бі-Бі-Сі, Вищої школи журналістики Лілля (Франція), департаменту журналістики Дублінського інституту технологій тощо.

Кафедра й нині активно співпрацює з вищими навчальними закладами України та закордонними центрами журналістики (Словаччини, Угорщини, Великобританії, Швеції, США тощо).

2013 року силами викладачів та студентів відділення журналістики за підтримки керівництва університету створено Медіацентр УжНУ – спеціалізований підрозділ, покликаний презентувати широкій громадськості здобутки навчально-виховного процесу, наукової, методичної та дослідно-експериментальної діяльності науково-педагогічного колективу, спортивних досягнень, організації дозвілля студентів тощо такого потужного науково-навчального осередку краю, як Ужгородський університет.

Більше про відділення журналістики можна прочитати на його сайті.

Відповідальний за інформацію: Зизич Яна Романівна
Дата оновлення сторінки: 20.07.2017