Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу


Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу – один з наймолодших та найпрестижніших у нашому університеті. Випускники факультету, отримуючи глибокі фундаментальні знання, добре володіючи кількома іноземними мовами, розвинутим творчим мисленням, системним баченням економічних, соціальних і політичних процесів у світі, є конкурентоздатними на ринку праці. Вони мають більше шансів отримати хорошу, добре оплачувану, престижну роботу. 

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

  •  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (міжнародні відносини, міжнародна інформація, країнознавство);
  • «Маркетинг»;
  • «Менеджмент»;
  • «Філологія. Прикладна лінгвістика».          

Випускники факультету отримють диплом за такими спеціалізаціями:  «Міжнародні організації та дипломатична служба», «Транскордонне співробітництво», «Європейське народознавство», «Менеджмент реклами і паблік рілейшнз», «Міжнародний туризм», «Економіка, політика і право ЄС», «Економіст, міжнародник, перекладач», «Економіст-логіст», «Викладач, перекладач, інформатик».