Факультет здоров'я та фізичного виховання

До структури факультету входять деканат та чотири кафедри: 

Кафедра фізичної реабілітації, яку очолює доктор біологічних наук, професор Фабрі Золтан Йожефович. Кафедра є випусковою і забезпечує викладання дисциплін з реабілітаційних технологій, фізичної терапії і ерготерапії та спеціальної освіти. Професорсько-викладацький склад кафедри є відповідальним за організацію і проведення навчального процесу з студентами денного та заочного відділень, здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю «фізична реабілітація».

Кафедра основ здоров’я, яку очолює кандидат медичних наук, доцент Ксенія Петрівна Мелега. Кафедра відповідальна за організацію навчального процесу з студентами денного та заочного відділень, які навчаються за напрямом підготовки здоров’я людини та спеціальністю фізична реабілітація. На кафедрі викладаються дисципліни, що вивчають здоров’язберігаючі технології.

Кафедра фізичного виховання, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Іван Іванович Маріонда. Кафедра здійснює підготовку студентів денного та заочного відділень за спеціальністю «Фізична культура і спорт». Також кафедра є відповідальною за проведення навчального процесу з фізичне виховання на факультетах ДВНЗ «УжНУ», за організацію спортивних заходів і підготовку збірних команд для їх участі у спортивних змаганнях за межами вишу.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Адальбертович Товт. Кафедра відповідальна за організацію навчального процесу з студентами денного та заочного відділень, які навчаються за напрямом підготовки здоров’я людини та спеціальністю фізична реабілітація і фізична культура та спорт. На кафедрі викладаються дисципліни, що вивчають національну систему фізичного виховання, теорію спорту та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

На факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей:

-         Фізична терапія, ерготерапія;

-         Фізична реабілітація;

-         Спеціальна освіта (спеціалізація «Олігофренопедагогіка. Логопедія»);

-         Фізична культура і спорт.     

Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: заслужені працівники фізичної культури Україна, доктори біологічних та медичних наук, професори, доценти, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, кандидати медичних, біологічних та педагогічних наук, майстри спорту України.       

Факультет є відповідальним за підготовку фахівців за спеціальністю 227 «Фізична терапія. Ерготерапія». Забезпечує їх підготовку випускова кафедра фізичної реабілітації. Професорсько-викладацький склад кафедри викладає дисциплін з реабілітаційних технологій, здійснює підготовку аспірантів.

Майбутні випускники мають можливість працювати в галузі охорони здоров’я  і зможуть отримати одразу дві  кваліфікації: «фізичний терапевт» та  «ерготерапевт». Це  спеціалісти – професіонали реабілітації, які проводитимуть обстеження пацієнтів і складатимуть плани фізичної терапії осіб з обмеженими руховими можливостями. «Фізичний терапевт»  за спеціальними методиками навчатиме пацієнтів грубої моторики, зокрема відновленю можливостей сідати, стояти, ходити. «Ерготерапевт» допоможе особам з обмеженими фізичними можливостями сформувати навички виконання повсякденних функцій . Він займається не лише проблемою відновлення робочих функцій, а й влаштовує дозвілля та оздоровчу рухову активність. Майбутні випускники зможуть бути працевлаштовані в лікувально-профілактичних установах, а також в санаторно-курортних закладах у складі мультидисциплінарної команди, для виконання функції підгострої реабілітації.

Імплементація в Україні європейських та світових освітніх трендів вимагає перегляду ставлення до навчання дітей, які мають фізичні та\або психічні вади, з метою уникнення дискримінації, реалізації права на надання рівного з іншими можливостей на отримання якісної освіти. Навчаючись разом із здоровими однолітками в найближчому за місцем проживання навчальному закладі діти з особливими освітніми потребами швидше оволодівають навчальними і соціальними навичками, почуваються  потрібними у суспільстві. Реалізація такого спільного навчання можлива тільки за участі фахівців-педагогів, які мають відповідні професійні знання та відкрите, любляче серце. Таких фахівців зі спеціальності «Спеціальна освіта», спеціалізації «Олігофренопедагогіка. Логопедія» готують на нашому факультеті.

Одним з важливих напрямів діяльності факультету є підготовка  майбутніх випускників до впровадження у практичну діяльність сучасних здоров’язберігаючих та здоров’язміцнювальних технологій, які забезпечуються додатковою кваліфікацією фітнес-тренера та вчителя з основ здоров’я. Протягом навчання на кафедрі основ здоровя у студентів формуються валеологічні знання, уміння і навички, розвивається здатність до творчого  мислення. Навчання на факультеті дозволяє у повній мірі реалізувати освітню та діяльнісну складову валеологічної компетентності, оскільки у процесі навчання у студентів відбувається цілісне та поетапне формування культури здоров’я, позитивної мотивації до обраної професії, навички здорового способу життя, подолання шкідливих звичок. Випускники факультету набувають усіх необхідних компетенцій для реалізації актуального на сьогоднішній день профілактичного підходу у галузі «Охорона здоров’я», спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я людини.      

На факультеті здійснюється освітня діяльність з підготовки фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт».  Відповідальною за підготовки цих фахівців є кафедра фізичного виховання. Головним завданням кафедри вважається формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в організації   процесу фізичного виховання та проведенні спортивних заходів. Одне з провідних завдань кафедри є формування у студентів свідомого ставлення до рухової активності, здорового способу життя, втілення здобутих навичок в практику своєї професійної діяльності. Кафедра також забезпечує викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на всіх факультетах університету. Викладачі кафедри відповідальні за організацію і проведення спортивних заходів, підготовку збірних команд університету для участі в спортивних змаганнях обласного і національного масштабу.        

Важливим напрямом освітньої діяльності факультету є підготовка фахівців з фізичної культури і спорту та фізичної реабілітації, які володіють відповідними уміннями і навичками у проведенні урочних форм занять з фізичної культури, фітнесу, рекреації, лікувальної фізичної культури. Викладання спортивних дисциплін забезпечується кафедрою теорії та методики фізичного виховання. Теоретичні та практичні заняття зі студентами з цих дисциплін проводяться в аудиторіях з сучасним обладнанням, в спортивних залах, плавальному басейні, на футбольному полі, бігових доріжках. Випускники факультету мають можливість працевлаштування як в закладах освіти, в спортивних організаціях, так і в закладах охорони здоров’я.         

Одним із важливих напрямів розвитку факультету є зміцнення партнерства з закордонними вузами: в 2016 році розпочато транскордонне співробітництво в рамках українсько-словацького проекту «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» за підтримки Норвежського фінансового механізму та державного бюджету Словацької Республіки. Співпраця передбачає влаштування спортивних таборів для студентів в Україні та Словаччині зі сноубордингу, велотуризму, водних видів спорту (рафтинг, віндсерфінг, вейкобординг, каянінг тощо). Факультет має досвід роботи з Канадським бюро міжнародної освіти, приймав участь у складанні угод про співпрацю з університетами європейських країн. На цей час факультет також має партнерські стосунки Університетом Порту з факультетом Спорту (Португальська республіка) відповідно до угоди між двома університетами .

 

Контакти:

м. Ужгород, вул. І.Франка, 1

+38 (0312) 64-38-01

f-health@uzhnu.edu.ua

 

Відповідальний за інформацію:декан факультету
Іван Святославович Миронюк, Дата оновлення сторінки: 14.06.2017