Факультет туризму та міжнародних комунікацій

Відповідно до наказу №138/01-03 від 17.04.2013 року  утворено нову структурну одиницю – факультет туризму та міжнародних комунікацій (декан факультету Габчак Н.Ф. – к. геогр. н., доцент). На факультеті наявні три кафедри - це не тільки велика студентська сім’я, що нараховує понад 400 студентів, але й значний науково-педагогічний потенціал, стратегічною метою якого є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та розробка нових туристично-рекреаційних продуктів Карпатського регіону.

Заступник декана:

Жовтані Р.Я. - заступник декана з навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент;

Кіш Г.В. – заступник декана з науково-методичної роботи, кандидат економічних наук, доцент;

Чир Н.В. - заступник декана з виховної роботи, кандидат географічних наук, доцент;

Методисти деканату:

Варга Н.О., провідний спеціаліст;

 

До складу факультету входять три діючі кафедри:

  • · кафедра туризму;
  • · кафедра туристичної інфраструктури та сервісу;
  • · кафедра міжнародних комунікацій;

 

Кафедра туристичної інфраструктури та сервісу

Кафедру очолює доктор історичних наук, професор Корсак Роман Володимирович, котрий має 66 публікацій з них 52 наукового характеру та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 41 публікація у фахових виданнях, 21 публікація у науко-метричних виданнях,5 монографій.

Кафедра готує спеціалістів для рекреаційно-туристичної галузі, яка активно розвивається. В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.

 Кафедра туризму

Завідувачем кафедри є Відмінник освіти України, кандидат географічних наук, доцент Габчак Наталія Францівна – знаний науковець у галузі географії та туризму, автор цілої низки наукових праць, присвячених туризму та рекреації.

Випускова кафедра туризму забезпечує якісне та професійне навчання за ОС «магістр». Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників.

Важливою складовою навчального плану студентів є навчальна практика. Під час практик студенти опановують навички організації різних видів туристських продуктів, ознайомлюються зі специфікою діяльності туристичних фірм, пізнають туристичну діяльність зсередини. 

Кафедра туризму забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів відповідно до спеціалізацій: “Організація та управління в туристичній діяльності”, “Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу”, “Лікувально-оздоровчий туризм”.

 Кафедра міжнародних комунікацій

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Жовтані Руслана Ярославівна. Понад 80 туристичних фірм та туроператорів, турагентів забезпечують збільшення туристичного потоку до Карпатського регіону і це призводить до зростання попиту на фахівців туристичної сфери із знанням іноземних мов. Кафедра працює за європейськими стандартами, коли спеціаліст має володіти як мінімум двома іноземними мовами, щоб бути конкурентноздатним на сучасному ринку праці. Таким чином, інтереси Закарпаття потребують додаткової підготовки двомовних спеціалістів у сфері туризму в обсязі, який професійно та методично забезпечує кафедра міжкультурних комунікацій факультету. Вивчення двох і більше іноземних мов дає змогу випускникам даної спеціальності отримати додаткову кваліфікацію – спеціаліст чи магістр з туризму, перекладач.

Важливою ланкою наукових досліджень та розробкою грантових програм у сфері туризму є навчально-науковий інститут туризму та рекреалогії, у складі якого три лабораторії: лабораторія інноваційних технологій у туризмі; лабораторія екскурсійної справи та лабораторія музейної справи.

Успішний набір студентів-туризмознавців доводить життєздатність цієї спеціальності. Вона забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями: «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання 4 роки (8 семестрів), кваліфікація «Фахівець з туризму» (6.242); «Магістр» – з нормативним терміном навчання 1,4 року (2,5 семестри) з кваліфікацією «Туризмознавець» (8.242); «Бакалавр» – з нормативним терміном навчання 4 роки (8 семестрів), кваліфікація «Фахівець з готельно-ресторанної справи» (6.241).

Відповідно до навчального плану із зазначеної спеціальності передбачено поглиблене вивчення іноземних мов та циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Останні включають, окрім дисциплін суто туристичного спрямування (історія туризму, туризмознавство, технологія туристської діяльності, спортивний туризм), значну кількість економічних (економічна теорія, економіка підприємства, фінанси та фінанси підприємства, міжнародна економіка). Велику увагу при цьому зосереджено на опануванні маркетингом і менеджментом у туристичній галузі. В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Туристичні спеціальності та реалії сучасного світу вимагають вільне володіння англійської, німецької, французької, словацької, іспанської мов з метою формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Головними напрямами навчальної та наукової діяльності факультету є:

  • підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців туристичної галузі, що відповідають сучасним вимогам та потребам. Важливою ознакою наукової роботи кафедр факультету є органічна єдність наукового та навчального процесів;
  • туристсько-рекреаційний потенціал Закарпаття: створення нового іміджу українського турпродукту Карпатського регіону;
  • презентація історико-культурної спадщини Карпатського регіону як напрямку екскурсійної діяльності;
  • інформаційні технології у сфері туризму та гостинності;
  • нові напрями мовної політики в туристичній освіті.

Вже другий рік поспіль наша молодь має можливість проходити семестрове навчання в Поморській академії в Слупську (Польща), відтак отримати подвійний диплом магістра туризмознавства. Крім того, триває щорічний обмін студентами на базі Політехнічного університету в Їглаві (Чеська Республіка).

Базами навчальних практик студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори й турагенції Закарпаття. Успішно реалізується угода про влаштування студентських практик на базі готельних комплексів «Дружба» у Високих Татрах та «Alexandra Complex» у Словацькій Республіці, куди що два місяці від’їжджає на практику 20 осіб. За угодою – практика всебічна, тобто студент здобуває навички роботи на різних посадах: офіціанта, покоївки, працівника рецепції, менеджера тощо. Тож найкращі, крім досвіду, мають можливість дістати міжнародний сертифікат.

Відповідно до підписаного договору студенти нашого факультету проходять практику на узбережжі Егейського та Середземного морів в курортних районах Анталії, Аланьї, Кемеру, Белеку, Сіде та Мармарису. Практика передбачає безплатне медичне страхування, проживання, триразове харчування та трансфер.

Наші випускники можуть працювати на різних посадах у готелях, ресторанах та закладах харчування, рекреаційних комплексах, у сфері культури, відпочинку та спорту. Крім того, можливе працевлаштування в туристичних агентствах, у галузі розробки туристичних маршрутів, гідами та екскурсоводами, організаторами фестивалів і фестивальних турів тощо.

 


Facebook сторінка факультету

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 07.11.2017