Факультет інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями:

 • 121 “Інженерія програмного забезпечення” (бакалавр, магістр);
 • 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр, магістр та доктор філософії).

В рамках спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр) готуються фахівці за двома спеціалізаціями:

 • “Комп’ютерні науки”;
 • “Інформатика”.

Конкурсні предмети – українська мова та література (25%), математика (40%) та на вибір (іноземна мова, фізика – 25%), а також середній бал атестата та бали за особливі успіхи.

Поряд із основними спеціальностями випускник отримає додаткову кваліфікацію “викладач інформатики”. Подвійні спеціальності випускників надають їм можливість успішно конкурувати на ринку праці.

Навчальний процес на факультеті інформаційних технологій ДВНЗ “УжНУ” забезпечують три кафедри:

 • інформаційних управляючих систем і технологій (ІУСТ) − випускова кафедра, завідувач кафедри – доц. Міца О.В., відмінник освіти України;
 • програмного забезпечення систем (ПЗС) − випускова кафедра, в.о. завідувача кафедри – проф. Головач Й.Г.;
 • інформатики та фізико-математичних дисциплін (ІФМД), завідувач кафедри – доц. Лавер О.Г., відмінник освіти України.

На сьогодні кількість студентів на факультеті інформаційних технологій сягає майже 500 осіб. Кількість комп’ютеризованих робочих місць перевищує 100.

Фахову підготовку на факультеті інформаційних технологій забезпечують 32 викладачі. Науковий ступінь та вчене звання мають 25 викладачі (78%), а звання доктора наук, професора – 9 осіб (28%).

На базі факультету інформаційних технологій з 2012 року проходить ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, а також І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики, де змагаються кращі студентські команди з програмування Закарпатської області.

Студенти факультету інформаційних технологій беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадах, де регулярно займають призові місця. Свідченням високої фахової підготовки студентів факультету є 34 місце у світовому рейтингу з алгоритмічного програмування за версією TopCoder. Факультет гордиться своїми призерами-олімпіадниками – Романом Рубаненком, Сергієм Оришичем, Сергієм Нагіним, Романом Безменом, Анатолієм Потапчуком, Владиславом Єрмаковим, Тарасом Новохацьким, Єгором Бобиком, Денисом Стратоновим та багатьма іншими. Олімпіадний рух, який набув широкого поширення на факультеті, стимулює якісну підготовку фахівців-інформатиків.

Студенти факультету беруть активну участь у галузевих вітчизняних та міжнародних конференціях, виставках-конкурсах, на яких вони здобули більше десятка золотих та срібних медалей.

Факультет має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами, зокрема з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут", Ужгородським інститутом електронної фізики НАН України, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Білоруським державним університетом, Академією транспорту, інформатики і комунікацій (Молдова), Словацьким технічним університетом та іншими установами.

Регулярно для студентів факультету інформаційних технологій запрошуються читати лекції провідні фахівці в галузі інформаційних технологій: декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" д.т.н., проф. Павлов О.А.; завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України д.ф.-м.н., проф.. Стецюк П.І.; професори Харківського національного університету радіоелектроніки Машталір В.П. та Бодянський Є.В., та багато інших.

Після завершення навчання, випускники нашого факультету можуть працювати:

 • · web-програмістом;
 • · прикладним програмістом;
 • · системним програмістом;
 • · фахівцем з інформаційних технологій;
 • · адміністратором баз даних;
 • · інженером з програмного забезпечення комп'ютерів;
 • · інженером з комп'ютерних систем;
 • · інженером-системотехніком;
 • · викладачем інформатики.

Фахівці, яких готує факультет інформаційних технологій користуються великим попитом на ринку праці, а, отже, запрошуємо на навчання абітурієнтів, які планують зв'язати своє майбутнє з сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями.

 

Відповідальний за інформацію: Повхан Ігор Федорович
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017