Факультет історії та міжнародних відносин

На історичному факультеті ДВНЗ «УжНУ» склалася добра традиція – спільними зусиллями викладачів та студентів щорічно видавати збірник студентських наукових праць «Актуальні питання історії: минуле і сучасність». Зачинателем такої важливої і потрібної справи став доцент кафедри історії України Мельник Василь Петрович. З 2007 р. по 2013 р. вийшло сім збірників. Упорядником збірника з 2007 р. є доцент кафедри історії України Скиба Іванна Іванівна. Редакційну колегію, до якої входять завідувачі кафедр – професор Мандрик Іван Олександрович, професор Офіцинський Роман Андрійович, доцент Ліхтей Ігор Михайлович, очолює декан історичного факультету, доцент Фенич Володимир Іванович.

Вміщені у збірнику матеріали – це перші кроки молодих істориків на науковій ниві. Авторами статей є студенти І – ІУ курсів, спеціалісти та магістри денної і заочної форми навчання. Наукові праці студентів – невеликі за обсягом, але ґрунтовні, з певною новизною, історичні дослідження. Тематика досліджень є різноплановою, вона охоплює як розвідки краєзнавчого характеру та історії України, так і матеріали із всесвітньої історії та історіографії. Зауважимо, що основою для створення семи збірників стали не тільки теми виконаних курсових і дипломних робіт, виголошені на студентських наукових конференціях, але й наукові роботи кращих студентів історичного факультету. З року в рік викладачі спрямовують і підтримують своїх учнів до написання перших наукових праць, водночас виступають їх головними рецензентами та критиками. Показово, що з кожним роком кількість статей, поданих до збірника, збільшується. Плідно працюють не тільки окремі кафедри, але й факультет загалом.

Збірник публікується за рішення Вченої ради історичного факультету. Він є корисним як для студентів університету, так і для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Закарпаття.

Відповідальний за інформацію: Вовканич Іван Іванович
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017