Факультет історії та міжнародних відносин


Створений шляхом об’єднання історичного факультету, що був одним з перших структурних підрозділів Ужгородського університету, заснованих у 1945 році,  із сучасним і престижним факультетом міжнародної політики менеджменту та бізнесу. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, серед яких доктори наук і професори,  кандидати наук та доценти. Науковці факультету добре відомі як в Україні, так і за кордоном.

Спеціальності (спеціалізації) освітнього ступеню «Бакалавр»:

  • Середня освіта (Історія);
  • Історія та археологія (Археологія, Центральноєвропейські студії, Американістика);
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини, міжнародна інформація, країнознавство);
  • Маркетинг;
  • Менеджмент.

Спеціальності (освітні програми) освітнього ступеню «Магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»):

  • Середня освіта (Історія);
  • Історія та археологія;
  • Країнознавство;
  • Управління інноваційною діяльністю;
  • Бізнес-адміністрування.