Кафедра економічної теорії

Трансформаційні перетворення в Україні значно підвищили науковий і практичний інтерес до фундаментальної економічної науки. На сучасному етапі в України з'явилися нові можливості використання досягнень світової економічної думки, інтенсивного обміну між різними науковими школами. Фундаментальна економічна підготовка майбутніх фахівців, яку здійснює кафедра економічної теорії, має велике значення не тільки в їх професійному становленні, але й формуванні у них сучасного економічного мислення.

Мета кафедри економічної теорії: здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти та вимог кредитно-трансферної системи, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі.

Кредо кафедри: професійне і особистісне самовдосконалення, самонавчання і саморозвиток, участь у житті університету, пошукова активність, високий професіоналізм, прояв ініціативи, довіри та високої вимогливості один до одного і до студентів.

Кафедра створена у 1948 році як загальноуніверситетська під назвою «Кафедра політичної економії». У різний час кафедру очолювали: доц. І.В. Перов (1948-1953 рр.); доц. Шеневідько А.К. (1954-1955 рр.); доц. В.П. Головатий (1955-1962 рр.); доц. А.О. Гончаренко  (1962-1973 рр.); доц. В.М. Васинюк (1974-1984 рр.); з 1985 року її очолював доц. Опіярі В.І., проф. Пітюлич М.І., проф. Передрій О.С., доц. Бевзюк Є.В. В даний час завідувачем кафедри є доц. Молнар О.С.

На кафедрі працювали доктори економічних наук, професори Г.С. Ємець, І.М. Мешко, В.І. Ярема, кандидати економічних наук, доценти М.О. Ажнюк, І.П. Блага, Ф.Ю. Закревський, А.В. Зверєв, В.Ф. Яночко, М.С. Коваленко, П.І. Надобенко, О.С. Передрій, М.М. Ференц, О.А. Лумпова, Т.О. Машіка, М.В. Романюк, ст. викладачі Ю.С. Луценко, К.Ф. Буйницький, В.Є. Теряєв, В.С. Драб.

На сьогодні кафедра економічної теорії займає особливе місце в структурі університету, яке визначається її «загальноуніверситетським статусом» - професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання циклу дисциплін з економічної теорії та здійснює підготовку фахівців на більшості факультетів УжНУ, що накладає додаткові зобов’язання на колектив.

Студенти-економісти протягом 1-го, 2-го року навчання опановують економічні дисципліни, які стають підґрунтям для вивчення предметів за відповідною спеціальністю. Для студентів неекономічних спеціальностей навчальною програмою кафедри передбачено формування усвідомлених поглядів на економічні явища і процеси.

До складу кафедри входять професори, кандидати наук, доценти.

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Молнар О.С.
Дата оновлення сторінки: 14.06.2017