Центр інновацій та розвитку

Центр створено з метою проведення наукових (фундаментальних і прикладних), аналітичних досліджень, розробки проектів, надання консультаційних послуг та експертизи.

Основними завданнями діяльності Центру є:
  • сприяння розвитку міжнародних, зокрема транскордонних наукових контактів і спільних досліджень;
  • участь у розробці та реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих стратегій і програм розвитку;
  • складання проектів, включно міжнародних, спрямованих на впровадження результатів прикладних досліджень,  технологічних і аналітичних розробок у виробництво, комерціалізацію науки.

Центром інновацій та розвитку розпочато активне співробітництво з рядом європейських університетів. На даному етапі ЦІР ініціював налагодження співпраці УжНУ з наступними університетами Литви: Вільнюський університет, Університет Миколи Ромеро (м. Вільнюс), Університет Вітовта Великого (м. Каунас), Каунаський технологічний університет, Литовський університет наук здоров’я (м. Каунас).

У рамках співпраці здійснюватиметься реалізація вище зазначених завдань у наступних сферах:
  • Медицина
  • Природничі науки (біологія, фізика, хімія);
  • Інженерні науки;
  • Інформаційні технології;
  • Суспільні науки.
Звіти, плани, програми, положення:

Звіт про роботу ЦІР за 2015 рік

План роботи ЦІР на 2016 рік

Funding programmes for UzNU 2016

Положення про Центр інновацій та розвитку ДВНЗ "УжНУ"

Співробітники Центру інновацій та розвитку:

 

 Нагоркін Михайло

 

 

 

 

  

 Безверхня Віталія

 

 

 

 

 

 Лаврентьєва Наталія

Менеджер науково-дослідних проектів:

Лаврентьєва Наталія

 +380954246953

nlavrentyeva2@gmail.com

 

Менеджер академічних проектів:

Безверхня Віталія

 +380666473108

dutovavita@gmail.com