Department of Ukrainian Literature

Кафедра української літератури УжНУ була створена на історико-філологічному факультеті Ужгородського державного університету в 1945 році. Першими її викладачами були старші викладачі Микола Григорович Ясько та Зінаїда Луківна Пономарьова (Борисова).

Посаду завідувача кафедрою з 1945 по 1949 рр. обіймав М.Г.Ясько. У наступні роки кафедру очолювали: Іван Іванович Басс (1949-1951), Степан Ілліч Ковальчук (1951-1952), Петро Петрович Пономарьов (1952-1966), Павло Миколайович Лісовий (1966-1975), Микола Панасович Лакиза (1975-1990), Василь Степанович Поп (1989-2000). З 2000 року кафедрою керує доктор філологічних наук, професор Валентина Володимирівна Барчан.

На кафедрі працювали такі відомі літературознавці, як Марко Мойсейович Плісецький (1949-1963), Василь Лазарович Микитась (1955-1971).

Серед випускників кафедри – відомий літературознавець слов’янського світу, член-кореспондент НАН України Олекса Васильович Мишанич, добре знані в Україні поети, лауреати Національної премії ім. Т.Г.Шевченка Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка.

 

 Головною метою діяльності кафедри є:

 • підготовка бакалаврів та магістрів за напрямами базової вищої освіти
 • здійснення наукової роботи, підготовка аспірантів
 • організація викладання літературознавчих дисциплін для студентів філологічного факультету;
 • керування науковою роботою студентів, курсовими й магістерськими роботами;
 • методичний супровід навчальної й виробничої практик;
 • підготовка й проведення державної атестації випускників; дослідження актуальних проблем українського літературознавства.

Наукова робота кафедри традиційно спрямована на дослідження історії української літератури, фольклору, розвитку літератури на Закарпатті. Членами кафедри підготовлено і видано біля 40 монографічних праць.

Наукова робота кафедри здійснюється в руслі комплексної теми «Шляхи оновлення української літератури в її історичному розвитку». Результатами наукових досліджень є їх презентація на наукових форумах, проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, публікація збірників матеріалів, монографій, статей.

Проміжними підсумками дослідження зазначеної теми є проведені кафедрою наукові конференції:

 • «Українська література в загальноєвропейському контексті» (жовтень 2005 р.);
 • «Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті» (травень 2007 р.);
 • «Науковий і мистецький світ Федора Потушняка» (квітень 2010 р.);
 •  «Українська література в загальноєвропейському контексті» (травень 2011 р.);
 •  «Творчість Івана Чендея та Петра Скунця в українському літературному контексті» (квітень 2012 р.);
 •  «Тарас Шевченко – володар у царстві духа» (лютий 2014 р.);
 •  «Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки» (квітень 2016 р., Мюнхен, Німеччина).

 Кафедра щорічно організовує святкування шевченківських днів, літературні вечори, зустрічі з письменниками та культурними діячами, Дні відкритих дверей, Дні філолога та інші заходи. При кафедрі діє науковий гурток. У структурі кафедри з 2015 року функціонує навчально-дослідницька лабораторія української літератури та фольклору Закарпаття. Викладачі є членами журі фахових обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсу Малої академії наук, беруть участь у заходах обласної наукової бібліотеки тощо.

Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кафедрами української літератури ВНЗ України, Національною Бібліотекою Іноземної Літератури (Будапешт, Угорщина), Пряшівським університетом (Словаччина), Німецько-українським Науковим Об’єднанням ім. Ю. Бойка-Блохина (Мюнхен, Німеччина).

 

Відповідальний за інформацію: Барчан Валентина Володимирівна
Дата оновлення сторінки: 20.07.2017