Department of Slavic philology and World literature

Підготовка фахівців за напрямом 6.020303 – «Філологія» (Російська мова і література), кваліфікацією «Викладач російської мови, російської та світової літератури», в Ужгородському національному університеті філологічного факультету здійснюється на кафедрі слов’янської філології та світової літератури. Досвід підготовки фахівців за зазначеним напрямом в УжНУ – 72 роки. 

Із 2017 року кафедра запроваджує підготовку бакалаврів – фахівців:

• у галузі 01 – «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 014 – «Середня освіта. Мова і література», спеціалізації «Російська мова та література. Польська мова та література», за якою випускники здобувають кваліфікацію вчителя російської та польської мови, російської та світової літератури;

• у галузі 03 – «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)», спеціалізації «Російська мова та література. Польська мова та література», за якою випускники здобувають кваліфікацію філолога, дослідника, перекладача (російська мова, польська мова, інші слов’янські мови).

Кафедра слов’янської філології та світової літератури сформована у лютому 2017 року. Вона є правонаступницею кафедри літератур народів світу та компаративістики і кафедри слов’янського та контрастивного мовознавства, які ведуть свій початок від кафедри російської мови та кафедри російської літератури, створених у 1945 році (у якості самостійних навчально-наукових підрозділів вони запрацювали в 1947 році). Перший випуск філологів-русистів відбувся 1 лютого 1951 року.

Викладачами та науковцями кафедри були  досвідчені фахівці-словесники Л.В. Бабіченко, Є.А. Костенко, Н.І. Журбіна, М.М. Іванов, М.С. Антошин, І.Г. Чередниченко, Г.О. Шелюто, М.О. Чернишенко, М.В. Симулик, С.С. Панько, В.В. Волков, В.І. Орос, Е.В. Алексєєва, М.О. Мазурок, М.В. Черевко, Т.Г. Юрчук, С.В. Макара, Е.П. Пеняк, Р.М. Борец, І.І. Лазоришин, М.І. Капраль, вчені-літературознавці І.В. Борисов, М.С. Воскресенський, М.П. Козлов, Є.П. Толстов, В.Л. Удалов, Г.І. Пономарьов, Е.П. Кравченко, Т.С. Волкова, В.І. Ариповський, Т.М. Чумак, С.М. Шошура, Є.А. Власова.

Високий науковий і навчально-методичний рівень кафедри забезпечили доц. Т.І. Суран та доц. І.М. Сенько, які впродовж багатьох років очолювали кафедри російської мови та російської літератури й заклали сучасні вектори розвитку новоствореної кафедри: це контрастивна лінгвістика та літературознавча компаративістика.

Сьогодні кафедра забезпечує підготовку  фахівців  за  освітнім ступенем «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційними  рівнями «спеціаліст», «магістр».  Вона має значний досвід у викладанні російської мови як іноземної для студентів та аспірантів УжНУ громадян інших країн. Кафедра домоглася того, що з 1998 року студентам російського відділення освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми присвоюється кваліфікація „Викладач російської мови, російської і світової літератури”.

У 2016 році на кафедрі запроваджено освітню програму з вивчення польської мови, а в 2017 році польська мова увійшла до переліку  спеціалізацій та кваліфікацій, які одержуватимуть випускники бакалаврату. Таким чином, вперше на філологічному факультеті саме на кафедрі словянської філології та світової літератури студенти опановують дві мови на рівні спеціалізації.

Упродовж 18 років (з 1995 р.) на базі кафедри за дорученням Міністерства освіти і науки України успішно проводився  ІІ-й етап Всеукраїнської  студентської олімпіади з російської мови та літератури.

Викладачі кафедри читають лекції для слухачів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, щорічно є членами журі обласної учнівської олімпіади з російської мови і літератури, а також Малої академії наук. Традиційно кафедри організовують літературні та культурно-мистецькі заходи для учнів, студентів та громадськості області.

Серед випускників відділення – відомі й шановані в наукових колах України й зарубіжжя науковці: завідувач кафедри журналістики ДВНЗ «УжНУ» професор Ю.М. Бідзіля, завідувач кафедри словацької філології УжНУ професор С.М Пахомова, декан гуманітарного факультету Мукачівського державного університету доцент А.В. Моргун, проректор з наукової роботи Закарпатської богословської академії доктор філософії О.В. Шимко та багато інших. Гордістю відділення є і його випускники – знані в краї і за його межами письменники В. Басараб, А. Драгомирецький, Л. Кудрявська, М. Рошко, Ю. Маслієв, Л. Маришева (Л. Бородіна), Л. Десятникова, визначні педагоги А. Арсірій, М. Алмашій, відомі книговидавці Б. Гвардіонов, Б. Кушнір, В. Падяк, 18 науковців, а також десятки знаних на Закарпатті й в Україні журналістів, сотні вчителів-русистів.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей 10.02.02 – «Російська мова» та 10.01.05 – «Порівняльне літературознавство», яка готує молоді наукові кадри. На кафедрі виконано й захищено 24 кандидатских та 5 докторських дисертацій.

У різні роки кафедрою були організовані й проведені міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції (Лермонтовська конференція, «Інноваційні підходи до викладання світової літератури у вищих навчальних закладах та школах Закарпаття», науково-практичні семінари («Співвідношення синхронії й діахронії у мовній еволюції», «Удосконалення викладання російської мови в школах Закарпаття» тощо), наукові читання «Пушкина чествуют и за Карпатами», «Гоголя чествуют и за Карпатами». Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових форумах в Україні та за кордоном.

Відповідальний за інформацію: Бедзір Наталія Прокопівна
Дата оновлення сторінки: 23.06.2017