Faculty of Philology

Факультет готує фахівців за ступенями «бакалавр», «магістр» за такими спеціальностями:

  • середня освіта (спеціалізації «українська мова та література», «російська мова та література, польська мова та література»),
  • філологія (спеціалізації «українська мова та література», «російська мова та література, польська мова та література», «словацька мова та література», «чеська мова та література»);
  • журналістика (спеціалізації «журналістика», «реклама і зв’язки з громадськістю»).

Студенти філологічного факультету можуть здобути додаткову кваліфікацію вчителя світової літератури, перекладача, наукового редактора, документознавця, дослідника.

 Термін навчання за освітнім ступенем «бакалавр» – 4 роки на стаціонарній формі, 5 років на заочній; за освітнім ступенем «магістр» – 1,5 року.

 Факультет надає освітні послуги за держзамовленням і на умовах контракту.

Відповідальний за інформацію: викл. Зизич Я.Р.
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017