Faculty of Chemistry

Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» проводить підготовку фахівців за наступними галузями та спеціальностями:

 1)    галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка;

спеціальність: 014 Середня освіта;

спеціалізація: Хімія;

 2)    галузь знань: 10 Природничі науки;

спеціальність: 102 Хімія;

спеціалізація: Хімія;

 3)    галузь знань: 10 Природничі науки;

спеціальність: 101 Екологія;

спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища.

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кваліфікації

Бакалавр хімії та екології, вчитель хімії та екології;

Бакалавр хімії, хімік.

 

Фахівець може займати первинні посади:

 1. інженера-лаборанта,
 2. інженера-хіміка,
 3. фахівця з хімічної освіти,
 4. фахівця з екологічної освіти ,
 5. консультанта,
 6. спеціаліста державної служби.

 

 Освітній ступінь «Магістр»

Кваліфікацій

Магістр хімії та екології, вчитель хімії та екології;

Магістр хімії, хімік.

 

Фахівець може займати первинні посади:

 1. викладача вищого навчального закладу,
 2. молодшого наукового  співробітника,
 3. наукового співробітника,
 4. наукового  співробітника-консультанта,
 5. інженера-дослідника,
 6. інженера-лаборанта,
 7. інженера-хіміка,
 8. фахівця з хімічної освіти,
 9. фахівця з екологічної освіти,
 10. викладача,
 11. асистента,
 12. консультанта,
 13. спеціаліста  державної служби,
 14. фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Фахівець  в залежності від спеціалізації, місця роботи та посади здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • організовувати та проводити науково-дослідні роботи, планувати та виконувати експериментальні дослідження;
 • проводити синтез і досліджувати із застосуванням сучасного обладнання властивості хімічних сполук різноманітної природи і призначення – неорганічних, органічних, штучних і природних речовин, біологічно-активних речовин і речовин для нової техніки;
 • виконувати аналіз хімічних сполук, в тому числі об’єктів виробничих процесів і зразків, отриманих із природнього навколишнього середовища;
 • реферувати, диференціювати та аналізувати літературні джерела
 • використовувати комп’ютерну техніку при проведенні експериментальних досліджень та обробці матеріалу;
 •  вести науково-технічну та ділову документацію;
 •  брати участь у плануванні, організації і проведенні навчального процесу в закладах середньо-спеціальної та середньої освіти.

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кваліфікації

Бакалавр екології, еколог, організатор природокористування.

 

Фахівець даного кваліфікаційного рівня може займати наступні посади:

 1. інспектор з охорони природи;
 2. інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
 3. інспектор з охорони природо-заповідного фонду;
 4. інспектор з використання водних ресурсів;
 5. технік-еколог;
 6. інспектор державний;
 7. стажист-дослідник;
 8. фахівець з екологічної освіти;
 9. вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
 Освітній ступінь «Магістр»

Кваліфікації

Магістр екології, еколог, організатор природокористування.

 

Фахівець даного кваліфікаційного рівня може обіймати наступні посади:

 1. еколог;
 2. інспектор з охорони природи, охорони природо-заповідного фонду; використання водних ресурсів; техногенного та екологічного нагляду;
 3. викладач вищого навчального закладу;
 4. вчитель, завуч, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
 5. молодший науковий співробітник;
 6. науковий співробітник;
 7. науковий співробітник-консультант;
 8. інженер-дослідник;
 9. інженер з відтворення природних ресурсів;
 10. інженер з природокористування;
 11. фахівець з екологічної освіти;
 12. асистент, консультант в галузі навчання;
 13. спеціаліст (провідний, головний) державної служби;
 14. фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Фахівці підготовлені до наступних виробничих функцій та виконання типових задач:

Дослідницька:
 • · проведення науково-дослідних робіт з екології, охорони довкілля, оптимізації природокористування;
 • · збирання, аналіз та систематизація науково-технічної, техніко-економічної та виробничої інформації;
 • · оцінювання рівня антропогенного впливу на довкілля;
 • · розроблення проектної документації, природоохоронних заходів їх екологічне і соціально-економічне обґрунтування;
 • · організація діяльності підприємств щодо вирішення екологічних питань;
 • · організація системи екологічного контролю;
 • · організація екологічного менеджменту;
 • · проведення екологічного аудиту;
 • · організація захисту територій, виробництв та населення в умовах надзвичайних ситуацій;
 • · підготовка та участь в організації екологічних проектів міжнародного співробітництва та безперервної екологічної освіти;
 • · розробка комплексу управлінських рішень та планування екологічної діяльності;
 • · розроблення планів і програм оптимізації природокористування;
 • · розроблення технологій охорони довкілля;
 • · контроль дотримання вимог природоохоронного законодавства;
 • · контроль стану довкілля;
 • · прогнозування стану та якості довкілля;
 • · прогнозування і запобігання екологічно небезпечних ситуацій та усунення їх наслідків;
 • · стратегічне планування переходу до сталого розвитку;
 • · оцінювання відповідності технологічних процесів екологічним нормативам;
 • · визначення ефективності природоохоронного обладнання та технологій;
 • · технічне забезпечення зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.

 

Фахівці підготовлені до наступних виробничих функцій та виконання типових задач:

 

Дослідницька:

 • проведення науково-дослідних робіт з екології, охорони довкілля, оптимізації природокористування;
 • збирання, аналіз та систематизація науково-технічної, техніко-економічної та виробничої інформації;
 • оцінювання рівня антропогенного впливу на довкілля;

Проектувальна:

 • розроблення проектної документації, природоохоронних заходів їх екологічне і соціально-економічне обґрунтування;

Організаційна:

 • організація діяльності підприємств щодо вирішення екологічних питань;
 • організація системи екологічного контролю;
 • організація екологічного менеджменту;
 • проведення екологічного аудиту;
 • організація захисту територій, виробництв та населення в умовах надзвичайних ситуацій;
 • підготовка та участь в організації екологічних проектів міжнародного співробітництва та безперервної екологічної освіти;

Управлінська:

 • розробка комплексу управлінських рішень та планування екологічної діяльності;
 • розроблення планів і програм оптимізації природокористування;
 • Технологічна:
 • розроблення технологій охорони довкілля;

Контрольна:

 • контроль дотримання вимог природоохоронного законодавства;
 • контроль стану довкілля;
 • Прогностична:
 • прогнозування стану та якості довкілля;
 • прогнозування і запобігання екологічно небезпечних ситуацій та усунення їх наслідків;
 • стратегічне планування переходу до сталого розвитку;
 • Технічна:
 • оцінювання відповідності технологічних процесів екологічним нормативам;
 • визначення ефективності природоохоронного обладнання та технологій;
 • технічне забезпечення зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.
 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 14.07.2017